Circuit interactiu per la ciutat per sensibilitzar sobre la contaminació acústica

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.1. L'atmosfera

Tipus d'activitat: Circuit

 

Objectiu de l'activitat:

 

  • Sensibilitzar sobre els efectes sobre la salut del soroll. Posar en valor i estimar ambients més silenciosos i tranquils.
  • Conèixer i descobrir l’entorn urbà a través del so
  • Fomentar la reflexió sobre la importància de millorar la qualitat acústica del nostre entorn i adonar-se de quins hàbits individuals i col·lectius es poden millorar.
  • Diferenciar entre so i soroll.
  • Identificar les fonts de generació de soroll més habituals.
  • Informar i difondre els instruments de gestió del soroll locals.

 

Descripció breu de l'activitat:

 

A la primavera de 2015 es va oferir per primer cop, amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aquests recursos de forma gratuïta sobre salut ambiental i soroll a l'entorn urbà amb monitoratge. Per aquest curs 2015-2016 els tornem a oferir pels centres interessats de forma gratuïta fins esgotar la disponibilitat pressupostària.

La Diputació de Barcelona ha dissenyat uns circuits interactius de secundària dins de la campanya “La xarxa so)))na bé” i ha donat el seu consentiment per poder oferir-los aquest curs escolar a Granollers:

SECUNDÀRIA

Circuit interactiu per la ciutat

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

Secundària obligatòria i postobligatòria, formació d'adults, AMPA i famílies.

 

Temporalització:

Durada: A convenir entre 9h i 14h

Calendari: Horari de matí, tot l’any acadèmic

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: A convenir entre 9h i 14h

Lloc on es desenvolupa l'activitat:  a la via pública

L'organitza: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers 

Nom de la persona de contacte: Servei de Medi Ambient i Espais Verds, Ajuntament de Granollers

Correu electrònic de la persona de contacte: mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat

Preu: Gratuït fins exhaurir disponibilitats pressupostàries (excepte en el cas dels recursos de la Direcció General de Qualitat Ambiental, l’Orella gegant i els sonòmetres, en que el transport des de i cap a Barcelona es a càrrec del centre interessat).

 

Observacions:

Consulteu la página web sobre Granollers Sò)))na Bé! amb més recursos on line per treballar el soroll amb els vostres alumnes

http://www.granollers.cat/medi-ambient/soroll/Granollers-sona-be

Exposició Adéu Soroll (podeu treballar els seus continguts amb els alumnes de secundària o cicle superior de primària)

http://www.diba.cat/documents/471045/471155/mediambient-pdf-presentaciosoroll-pdf.pdf

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat