BAT. Allò que no es veu. El canvi cap a l'adolescència

 

Àrea de l'activitat: 3. Cultura. 3.2. Foment de la lectura i la creació literària

Tipus d'activitat: Altres

 

Objectiu de l'activitat:

  • Donar a conèixer l’obra de diferents autors/res i il·lustradors/res. •

  • Reflexionar sobre la tria; un destí incert, un camí poc precís, una drecera. Qui corre molt no veu per on passa, qui tria, perd o guanya, qui camina, deixa enrere o projecta. La condemna és escollir.

  • Entrenar la percepció i afinar els sentits.

  • Llegir i llegir-se, obrir allò que està per fer, per pensar i per continuar.

  • Experimentar les possibilitats creatives dels diferents llenguatges.

  • Fomentar el treball col·lectiu i l’escolta activa.

  • Oferir els àlbums il·lustrats com a opció de gaudi lector.. 

Descripció breu de l'activitat:

Debat a bat és un nou format d’activitat pensada per nois i noies. En cada Bat descobrirem els àlbums il·lustrats com element de dinamització i descoberta a noves formes de lectura i escriptura. Intentarem desenvolupar l’esperit emprenedor, la participació i el pensament crític dels joves. mitjançant estratègies de dinamització centrades en la participació directa, el diàleg i l’escolta. 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO 

Temporalització:

Durada: 60 min. Depenent del nombre d’alumnes  

Calendari: De setembre a juny 

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (màx. 15)

Horari de l'activitat: Horari de l’activitat: Biblioteca Can Pedrals (a determinar)

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Biblioteca Can Pedrals

L'organitza: Biblioteques de Granollers 

 

Nom de la persona de contacte: Íngrid Blanch

Correu electrònic de la persona de contacte: blanchli@diba.cat

Preu: Gratuït 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: No

 

 

Sol·licita aquesta activitat