Nova Ciutadania

Des de Pla d'Acollida es duen a terme diferents activitats destinades bàsicament a l'acollida i assentament de la població nouvinguda i també es coordinen les actuacions que des dels diferents serveis municipals dóna l'Ajuntament de Granollers als seus nous ciutadans.