Els espais dels centres cívics, a la web!

S'obre un nou apartat per consultar les característiques dels espais en cessió

13 de Maig 2016
+
Les Escoles del Centre Cívic Palou

A partir d'aquest mes de maig, la Xarxa de Centres Cívics posa a disposició de les entitats i associacions de Granollers un apartat a la web on aquestes podran consultar les característiques dels diversos espais que es poden cedir o llogar per a les seves activitats.

Un requadre amb tots els espais susceptibles de ser cedits, dividit segons els centres, és el primer que un es troba quan hi accedeix. Un cop allà, clicant sobre el tipus d'activitat que es pot dur a terme a l'espai en qüestió, es va a parar a la fitxa de l'espai la qual conté: el nom, acompanyat d'una fotografia; la situació dins l'edifici; la superfície en metres quadrats; l'aforament, tenint en compte els protocols de seguretat; la descripció, amb alguns exemples de què s'hi pot fer; el mobiliari de què consta; l'equip tècnic associat (projectors, pantalles, etc.); les tarifes, sempre segons les ordenances fiscals vigents; i, finalment, una fitxa per fer la sol·licitud formal, que es pot descarregar i omplir per tal de fer-la arribar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (c/ Sant Josep, 7, Granollers).

D'aquesta manera, els usuaris de les entitats i associacions no caldrà que es dirigeixin personalment als centres a l'hora de cercar un espai idoni per a desenvolupar l'activitat desitjada. 

Les condicions d'ús dels espais es poden consultar, com fins ara, al Reglament de Règim Intern de la Xarxa de Centres Cívics.