Sis places i un parc, nous espais verds al sector residencial El Lledoner

Representants municipals han inaugurat aquest dijous al vespre la urbanització de la zona compresa entre la riera Carbonell, els carrers del Lledoner i Corró i el riu Congost

10 de Setembre 2010
+

Més de 76.000 m2 més per a espais verds a Granollers. Aquest és un dels principals resultats de la urbanització que ha promogut la Junta de Compensació del sector X-El Lledoner. Un sector de la ciutat amb una superfície total de 200.000 m2, dels quals 118.624,46 són sòl públic. D'aquests, 42.114,10 s'han destinat a nous vials. La resta -76.510,36 m2- es transformen en sis places i un parc.

L'àmbit on s'ha actuat és la zona compresa entre el límit del terme municipal de Granollers amb la riera Carbonell, els carrers del Lledoner i Corró i el riu Congost.

En aquest nou sector residencial, ja ha començat la construcció del primer edifici d'habitatges. S'està construint entre els carrers de Joan Coromines i del Ripollès. Es tracta d'una promoció privada de 29 habitatges, amb 3 locals i 38 places d'aparcament. A més d'altres promocions privades, també s'hi ha previst la construcció d'un total de 222 habitatges amb protecció oficial, promoguts des de la societat municipal Granollers Promocions, SA. Aquests habitatges s'ubicaran entre el passatge d'Einstein i els carrers del Lledoner, del Rosselló i de Rafael Casanova i disposaran, en total, de més de 300 places d'aparcament.

De moment, amb aquesta urbanització, la ciutat ja hi ha guanyat sis noves places amb una superfície total de 9.880,36 m2 i, properament, s'hi farà el nou parc, que tindrà una superfície de 66.630 m2. Les obres d'aquest nou espai públic es faran durant els pròxims mesos.

A més, s'han plantat 931 arbres, s'han construït dos ponts al carrer de Rafael Casanova (un sobre l'espai del parc i l'altre sobre la riera Carbonell) i un dipòsit per a la recollida d'aigües pluvials.

Aquestes obres s'han aprofitat també per soterrar línies elèctriques i modificar-hi el traçat d'una canonada d'aigua.