S'inicien els tràmits urbanístics per a l'ampliació de l'Hospital General de Granollers

Autor: Enric Bartel

31 de Octubre 2008
+

Els terrenys necessaris s’obtindran mitjançant les cessions gratuïtes del desenvolupament urbanístic del Sector urbanitzable residencial "W", que inclou els terrenys situats al voltant de  l'actual Hospital General de Granollers.
El Pla d'ordenació urbanística municipal  el POUM, preveu l’execució d'aquest sector en la segona etapa, o sigui a partir de l'any 2013, i també preveu que el sistema d'actuació sigui el de reparcel·lació en la modalitat de compensació.

La cessió d'aquest terreny permetrà ampliar l'Hospital amb un nou edifici de 35.000 m2, ubicat al costat de l'equipament actual. Això comportarà una ampliació dels serveis que ofereix l'Hospital, amb 12 unitats d'hospitalització (400 llits), serveis generals (recepció, cafeteria, botigues i sala d'actes), bloc quirúrgic (quiròfans, Cirurgia Menor Ambulatòria, parts i esterilització), UCI, urgències, radiologia, radioteràpia i un aparcament soterrani de 700 places.