Passejada inaugural pels carrers de Josep Umbert, Palaudàries, Lleó i plaça de Catalunya

Autor: Pere Cornellas

12 de Gener 2010
+

L'actuació del carrer de Josep Umbert ha consistit en pavimentar el carrer mantenint les voreres existents i creant unes franges de llamborda basàltica, en sentit transversal, cada cinc metres. Prèviament a l'execució de les obres d'aquest carrer, les diferents companyies de subministrament van portar a terme la renovació de les xarxes d'aigua, gas i electricitat durant el mes de juliol.

En el carrer del Lleó s'ha renovat també el clavegueram mentre que al carrer de Palaudàries també s'ha soterrat la xarxa elèctrica i s'ha reemplaçat la canonada d'aigua potable.