L'Ajuntament de Granollers dóna suport als treballadors autònoms

Actualment a Granollers hi ha 4.382 treballadors autònoms.

24 de Octubre 2008
+

 L'Ajuntament de Granollers i la Unió de treballadors Autònoms de Catalunya- CTAC han signat un conveni de col·laboració en l’àmbit del suport al col·lectiu dels treballadors autònoms. CTAC és una organització interprofessional, d'àmbit autonòmic, que enquadra els professionals i treballadors per compte propi, inscrits en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social, que té entre els seus objectius actuar davant de les administracions públiques i entitats privades com a organització de caràcter consultiu i reivindicatiu per a la millora de les condicions professionals i la defensa dels interessos d'aquest col·lectiu.

L'Ajuntament de Granollers, a través de l'empresa Granollers Mercat, i CTAC impulsaran accions conjuntes de col·laboració, que passen per portar a terme serveis pel benefici i l'interès general del col·lectiu de treballadors autònoms. A més de donar suport al col·lectiu de treballadors autònoms per tal que sigui més dinàmic i estigui més cohesionat econòmic i socialment.
Aquest conveni impulsa accions de sensibilització al servei de les empreses, entitats i institucions, orientats a la promoció dels valors socials com els de protecció i desenvolupament d’aquest col·lectiu. També, accions d’intercanvi quantitativa i qualitativa, així com  difusió de les accions comunes que es realitzen.
Granollers Mercat  i la CTAC organitzaran activitats de difusió com, xerrades o seminaris, per tractar tots aquells temes que puguin ser d’interès pel col·lectiu de treballadors autònoms del municipi de Granollers  i del seu entorn. És el cas de les Càpsules formatives per a treballadors autònoms que es faran a Granollers Mercat el proper mes de gener i març de 2009.