Ja han acabat les obres per evitar inundacions al límit amb Canovelles

S'ha augmentat la capacitat de desguàs a l'entorn de la rotonda del carrer de Ramon Llull

25 de Setembre 2008

 L'empresa EXCAVACIONS I OBRES PÚBLIQUES REQUENA, SA, ja ha acabat les obres que l'Ajuntament va projectar, amb caràcter d'urgència, al nord del marge dret del riu Congost. En concret, al passeig de la Ribera, a la rotonda del carrer de Ramon Llull i al carrer del Molí de la Sal, al límit amb el terme municipal de Canovelles.
En aquest tram, s'han fet diverses actuacions de millora de la xarxa de sanejament, amb un pressupost total de 35.891,07 euros:
l'ampliació de la superfície de reixes d'evacuació
un nou col·lector de 600 mm per unir un vial lateral fins al desguàs directe al riu
la col·locació de dos tubs de 400 mm en el mur de formigó del riu
la construcció de reixes laterals al c. del Molí de la Sal
l'ampliació de reixa de 8 m de llargada al costat del pg. de la Ribera
l'ampliació d'embornals al passeig de la Ribera

Amb aquestes obres, s'ha augmentat la capacitat de desguàs a l'entorn de la rotonda del carrer de Ramon Llull, un objectiu marcat pel fort xàfec del passat 17 de juny. La pluja que va caure aquell dia, intensa i concentrada en una superfície reduïda, va causar inundacions al barri Congost de Granollers i a la Barriada Nova de Canovelles. El resultat, nombrosos danys materials a plantes baixes d'habitatges, locals i alguns horts.
Arran d'aquells fets, els ajuntaments d'ambdues poblacions van acordar aplicar-hi mesures correctores de manera coordinada. Mesures com aquestes millores acabades des de fa uns dies a la banda de Granollers, a l'entorn de la rotonda del carrer de Ramon Llull.