Granollers es prepara per millorar la mobilitat i promoure l'ús de la bicicleta

Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra del 22 al 29 de setembre l'Ajuntament de Granollers presenta diferents accions que es duran a terme des d'aquest mes de setembre i que tindran continuïtat permanent amb l'objecti

15 de Setembre 2008
+

El Pla de Mobilitat Urbana

S'ha acabat d'elaborar el Pla de Mobilitat Urbana, una eina per dissenyar la ciutat del futur amb la participació de tothom. Un document que treballarà el Consell de Mobilitat, els grups municipals i que diagnosticarà les millores en tots els àmbits de mobilitat, desplaçaments, aparcaments...

Les Zona 30: a poc a poc és millor per a tothom

Una senyalització vertical i horitzontal a l'entrada dels carrers que indica prohibit accedir els 30 Km/h indica que entrem a les "zona 30", a Granollers està ubicada a l’entorn del nucli històric, concretament els carrers de: Roger de Flor, Torras i Bages, Girona, Avda del Parc, Avda Sant Esteve, Foment i Prat de la Riba.

Què és la zona 30?

La “zona 30” és una zona delimitada i adequadament senyalitzada de la ciutat on la velocitat màxima permesa als vehicles que hi circulen és de 30 km/hora. La “zona 30” no és una zona exclusiva per a vianants, però està pensada per aconseguir que els carrers que la conformen es converteixin en “vies d’estar” enfront de les “vies de passar” que són les que han de portar la major part del trànsit.  Els vehicles que hi circulin, per tant, no han de pretendre atravessar la ciutat, sinó quedar-s’hi : aparcament, comerç, serveis, habitatge...

Els carrers són d'un sol sentit de circulació i tenen voreres per diferenciar l’espai que ha d’ocupar el cotxe, però aquest ha de circular com a màxim a 30 km/hora.
El concepte de “zona 30” va néixer als països nòrdics i s’ha anat consolidat a la resta de països europeus, com a França, Alemanya, Suïssa o Itàlia, com a instrument per a millorar la seguretat viària.

L'objectiu de les “zona 30” :

Per augmentar la seguretat viària dels carrers on diàriament s’hi mouen milers de persones.
Per protegir els vianants i especialment els grups més febles: infants i gent gran.
Per disminuir les emissions contaminants i el soroll
Perquè la bicicleta pugui circular per la calçada, juntament amb la resta de vehicles.
Per recuperar el carrer com a espai de trobada i convivència.

Quins beneficis té la “zona 30”

Millorar la seguretat viària. Està comprovat que fins a 30 km/hora els temps de reacció i frenat dels conductors són més amplis. No es produeixen tants accidents, i els que es produeixen no són tan greus.
Els carrers urbans dominats pel vehicle privat esdevenen espais on les persones, i també els cotxes, poden moure’s amb més seguretat.
La “zona 30” forma part d’una política general de mobilitat sostenible que afavoreix els desplaçaments a peu i en bicicleta.
La “zona 30” fa compatible l’ús del vehicle privat amb la resta dels modes de desplaçament.  Ja que degut a la escassa diferència entre la velocitat màxima permesa i la habitual de la bicicleta en l’entorn urbà, no es considera necessària la creació de carrils segregats.
La moderació de la velocitat disminueix la contaminació acústica i atmosfèrica de la ciutat i per tant millora les condicions de vida de les persones que s’hi mouen.

Promoció de l'ús de la bicicleta

L'objectiu és la incorporació normalitzada de la bicicleta com a mitjà de transport dins de la ciutat. L'augment de l'ús de la bicicleta beneficiarà la mobilitat, el medi ambient, la seguretat viària i l'ús de l'espai públic.

Projecte en fase de proves: AMBICIA'T Granollers

En fase de proves comença el projecte AMBICIA'T. Hi ha 5 punts d'encoratge: pl. Folch i Torras, carrer de la Princesa (cantonada c. Sant Josep), pl. de la Corona, pl. Sant Miquel i pl. Serrat i Bonastre.

 Nova ordenança de circulació de vianants i vehicles

S'està redactant una nova ordenança que fa èmfasi a l'ús de la bicicleta i d'altres mitjans de locomoció com els patins, patinets, segway...