La cooperació descentralitzada i la construcció de la Pau, temes de la sessió de la Cimera de Governs Locals a Granollers

Autor: Toni Torrillas

24 de Febrer 2010
+

Els dies 22 i 23 la Cimera s'ha desenvolupat a Barcelona i el dimecres 24 s'han fet sessions a nou municipis: Igualada, Manresa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Viladecans i Granollers.

La Jornada s'ha iniciat amb una conferència magistral del professor Kenneth D. Bush, de la Universitat de Sant Paul, d'Otawa (Canadà), autor de nombrosos estudis entorn a la consolidació de pau, tant a nivell global com local. Posteriorment, es farà una taula rodona, amb la participació de diversos experts que debatran entorn al tema principal de la sessió: dissenyar una política de construcció de la pau des de la cooperació descentralitzada al desenvolupament.
A continuació s'ha celebrat la taula rodona: Dissenyar una política de construcció de la pau des de la cooperació descentralitzada al desenvolupament,amb la presència d'Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, una ciutat que ha desenvolupat estratègies i accions per tal de fer front a conflictes violents i contribuir a la construcció de la pau. També ha participat de l'alcaldessa d'Almère i presidenta de l'Associació de Municipis Holandesos, Annemarie Jorritsma, que des de fa temps treballa en programes de cooperació que contribueixin a l'enfortiment dels governs democràtics, recolzant processos de descentralització i duent a terme programes de cooperació descentralitzada. Així mateix han intervingut, Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau,  Francisco Pulido, president de la Diputació de Córdoba i president del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacionsl (FAMSI) i Agustí Fernández de Losada, director de Relacions Internacional de la Diputació de Barcelona.

Les conclusions de la Jornada de Granollers s'incorporaran a l'Agenda de Barcelona, que recollirà els principals resultats de la Cimera i servirà de full de ruta pels governs locals europeus.

El treball en xarxa: Alcaldes per la Pau

La ciutat de Granollers forma part de l'executiva mundial de Mayors for Peace, Alcaldes per la Pau, una organització formada per més de 3.500 ciutats de 134 països i regions del món. Una gran organització mundial de ciutats que treballen per la pau, a dos nivells: col·laborant amb governs i organitzacions internacionals per tal d’assolir compromisos globals que permetin avançar cap a un món més just i en pau (a través del compliment dels objectius del Mil·leni o bé promovent el desarmament en totes les seves variants), i treballant a les nostres ciutats per la convivència, la resolució pacífica dels conflictes i l’educació per la pau.

2010 és un any clau, amb fites importants: s'inicia la quarta Dècada Internacional per al Desarmament declarada per Nacions Unides i el proper mes de maig tindrà lloc la Conferència per a la revisió del Tractat de No Proliferació. Oportunitats totes elles que han de permetre arribar a acords per avançar cap a un món lliure d'armes nuclears. I Alcaldes per la Pau hi participarà activament, expressant la veu de milions de ciutadans de viure en un món més just, solidari i en pau.

Des de Granollers, juntament amb les entitats municipalistes, es treballa per articular relacions de cooperació entre ciutats i també en l'àmbit regional. I es planteja a partir de dos objectius: el treball en xarxa amb els municipis espanyols i treball d'àmbit regional a la Mediterrània.

Per tal d'articular aquest treball en xarxa entre ciutats, el mes de novembre de 2009 es va celebrar una reunió d'Alcaldes per la Pau, i es va prendre la decisió de constituir una secció d'Alcaldes per la Pau en el sí de la Federación Española de Municipios y Provincias, per tal d'impulsar i coordinar el treball de construcció de pau que es fa des de les ciutats i establir espais de col·laboració amb altres municipis de la resta del món i xarxes internacionals. El proper projecte que s'ha d'emprendre és la definició d'objectius de caràcter regional a la Mediterrània, per contribuir des del municipalisme a construir la pau en aquest espai.

Aquest és el compromís de Granollers en l'àmbit de la cultura de pau, la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, treballant  en xarxa amb altres ciutats i amb les organitzacions de la societat civil. La implicació en Alcaldes per la Pau, la participació en el Grup de Treball d'Aliança de Civilitzacions, juntament amb altres ajuntaments espanyols, els programes de cooperació al desenvolupament amb municipis de la Mediterrània, la participació activa al Fons Català de Cooperació o el lideratge del grup de treball sobre Educació, Cultura de Pau i Construcció Democràtica, dins la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores, no són més que les moltes cares d'un mateix compromís amb la pau i el desenvolupament.