Convocada la XXI edició dels Premis d'Innovació Empresarial i Comercial

Es poden presentar candidatures fins al 30 de gener de 2009.

28 de Octubre 2008

 Els premis tenen l'objectiu de reconèixer aquelles empreses i/o entitats que contribueixen a la millora de la competitivitat de la comarca, mitjançant la posada en marxa d'estratègies d'innovació i de recerca, així com a les que porten a terme accions de compromís amb la societat i el medi ambient. Com a novetat, s'incorpora a la edició d’enguany un premi a les noves empreses que innovin. Fins al proper 30 de gener es poden presentar candidatures a la XXI edició dels Premis d'Innovació Empresarial i Comercial 2008.

Categories dels premis: cultura innovadora, responsabilitat social i nova empresa.

CULTURA INNOVADORA : es vol premiar empreses o activitats comercials que hagin posat en pràctica nous productes o serveis que suposin una diferenciació respecte al sector d'activitat empresarial; i també nous processos, ja siguin productius o de comercialització, que permetin incrementar la productivitat de l'empresa.

RESPONSABILITAT SOCIAL: amb aquesta categoria es vol premiar les empreses que hagin posat en pràctica mesures de responsabilitat social, integrant, de manera voluntària, consideracions socials i mediambientals que van més enllà de les obligacions legals. Per exemple, contribució al foment i la difusió dels valors culturals, amb preferència al patrimoni històric de la comarca del Vallès Oriental; implantació de sistemes de gestió mediambiental que deixin patent el compromís de l'empresa amb el desenvolupament sostenible; l'adquisició de compromisos mediambientals de caràcter voluntari, amb administracions públiques, organitzacions no governamentals o associacions empresarials; i inserció laboral dels col·lectius amb més dificultats d'accés al mercat de treball.

NOVA EMPRESA: a mb aquesta categoria es vol premiar l’esperit empresarial de les persones emprenedores que incorporin elements innovadors  a la seva activitat (empreses que no portin més de tres anys d’activitat).

Poden participar en aquests premis les empreses i/o entitats que faci menys de tres anys que estiguin en funcionament, amb domicili social o delegació a la comarca del Vallès Oriental, i que no hagin estat premiades en cap categoria de les tres darreres edicions.

El premis es lliuraran el mes de març de 2009 en un acte públic i consistiran en una escultura commemorativa realitzada per Jordi Parellada, a més d'una àmplia difusió als mitjans de comunicació de les tres empreses guanyadores, valorada en 6.000 euros. També tindran accés gratuït a cursos especialitzats per a cada empresa guanyadora, impartits pel Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, la Cambra de Comerç de Barcelona (Delegació del Vallès Oriental), la Unió Empresarial Intersectorial i Pimec Vallès Oriental i  Faevo i la reserva preferent d’un espai a la propera Fira de l’Ascensió.

La documentació per participar es pot lliurar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (c. de Sant Josep, 7 planta baixa), la Masia Tres Torres (c. de les Tres Torres, 18-20) i per correu electrònic a  empresagm@ajuntament.granollers.cat .