Sancionats 12 comerços per no separar correctament o abandonar els residus

S'estan tramitant 8 expedients més

12 de Desembre 2018
+

L'Ajuntament de Granollers ha tramitat expedients sancionadors a dotze comerços de Granollers, onze dels quals per no separar els residus convenientment i no dipositar-los en el contenidor corresponent. La sanció, establerta en l'Ordenança dels espais d'ús públic i civisme, és de 200 euros. L'altre expedient sancionador s'ha tramitat a un comerç per abandonar residus o deixalles de qualsevol mena en llocs no autoritzats. En aquest cas la sanció és de 450 euros. A banda d'aquests dotze expedients se n'estan preparant 8 més. Recollir selectivament els residus és obligatori per a totes les persones i establiments. 

Recordem que el mes passat quatre persones del Consorci de Residus del Vallès Oriental van recórrer l'illa de vianants per informar sobre la recollida de cartró comercial i per insistir en com s'havien de fer servir les plataformes mòbils de contenidors.