Renovació del clavegueram del c. Barcelona, entre els carrers de Prat de la Riba i Navarra

Els treballs tenen una durada prevista d'un mes i començaran dilluns dia 17

11 de Juliol 2017
+
Un tram del carrer Barcelona renovarà el clavegueram
El proper dilluns 17 de juliol, i durant un termini previst de 4 setmanes, es duran a terme els treballs de renovació i millora de la claveguera del carrer de Barcelona en el tram comprès entre els carrers d'Enric Prat de la Riba i de Navarra.
Aquesta obra consistirà, bàsicament, en la substitució de 82 metres de la claveguera actual per un tub nou de major capacitat. Durant la durada d'aquests treballs la circulació de vehicles per aquest tram de carrer quedarà restringida.
Drenatges Urbans del Besòs, SL, executa aquesta obra que té un cost de 60.062,74 €, IVA inclòs.