Convocada una subvenció per a projectes de sensibilització pel 80è aniversari del bombardeig

El termini de presentació acaba el 26 d'abril. L'Ajuntament seleccionarà un màxim de 8 projectes i hi destinarà un total de 15.000 euros

11 d'Abril 2018
+
Acció de sensibilització amb els escolars granollerins, l'any passat a la Porxada.
En el marc del 80è aniversari del bombardeig de Granollers, l'Ajuntament convoca una subvenció destinada a projectes vinculats a la commemoració que s'escaurà el proper mes de maig. 
 
D'acord amb el que preveu el PAM 2016-2019 i també els objectius del Pla Director Municipal de Cooperació, aquesta subvenció dona suport a les activitats de sensibilització que es desenvolupin aquest any, lligades a la defensa dels drets humans, la solidaritat, la superació de les injustícies i la recuperació de la memòria històrica, sobretot, les relacionades amb la guerra civil i els bombardejos que va patir la ciutat els anys 1938-39. 
 
Les bases preveuen que s'hi podran presentar persones físiques o jurídiques, públiques o privades (en cas d'entitats, caldrà que constin al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Granollers). L'import global de la subvenció serà de 15.000 euros i cada projecte rebrà un suport màxim de 2.000 euros. Se'n seleccionaran un màxim de 8 i les activitats subvencionades s'hauran de desenvolupar abans de l'1 de desembre d'enguany. 
 
Els projectes de sensibilització, amb perspectiva de gènere, podran ser de tipus artisticocultural, educatiu i pedagògic, i divulgatiu i lúdic. A l'hora d'escollir-los, la comissió avaluadora valorarà l'adequació i l'originalitat del projecte, la vinculació amb la ciutat, la coherència amb les línies de contingut i la viabilitat econòmica. 
 
El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 26 d'abril.