El Ple de l'Ajuntament aprova la Guia dels pressupostos participatius

Conté les bases, criteris i el procediment a seguir per portar a terme aquesta nova experiència de participació ciutadana

07 de Gener 2018
+
Els pressupostos participatius tenen com a objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics

L’Ajuntament de Granollers iniciarà aquest mes de gener una prova pilot per a la implementació dels pressupostos participatius en la qual hi destinarà un milió d’euros del capítol d’inversions dels pressupostos municipals de 2018 i de 2019 (500.000 € en cada anualitat pressupostària). Per aquest motiu i atès que l’Ajuntament de Granollers no ha impulsat experiències prèvies en aquest àmbit i amb la intenció que tingui continuïtat en el temps, s’ha elaborat una guia que conté les bases i criteris i el procediment a seguir per portar a terme el Pressupost Participatiu de Granollers. La guia va ser aprovada en el Ple municipal que es va fer ahir a la tarda.

En aquest sentit la guia recull diversos apartats en relació als projectes, en el que s’inclou la dotació pressupostària que es destina, les condicions que han de complir les propostes presentades per la ciutadania, els criteris a tenir en consideració per admetre les propostes presentades, la configuració del òrgans i l’estructura del procés, així com les fases de desenvolupament del procés participatiu (presentació i recollida de propostes, validació i valoració tècnica, votació, execució i avaluació de propostes).

El mes de maig es preveu fer la votació de les propostes presentades. Al finalitzar el període de votació, els resultats es publicaran a la pàgina web municipal i se’n farà difusió a través dels mitjans de comunicació. Els resultats es presentaran a la Comissió de Participació del Consell de Ciutat.

Podeu consultar la guia en aquesta mateixa informació.