Dilluns 24 d'abril comencen les obres de les voreres al carrer de Ponent, entre Rec i Torras i Bages

L'ampliació de l'espai permetrà plantar arbres i crear zones de descans

19 d'Abril 2017
+
Estat actual del tram del carrer de Ponent que es renovarà des d'ara i fins al mes d'agost
Eurocatalana Obres i Serveis, SL portarà a terme la renovació de les voreres del carrer de Ponent, entre els carrers del Rec i de Torras i Bages, a partir del projecte dels serveis tècnics municipals. El pressupost d'adjudicació de les obres és de 358.753,00 euros, IVA inclòs, i es preveu que finalitzin durant el mes d'agost. Mentre durin els treballs es mantindrà la circulació dels vehicles pel carrer. 
 
L'actuació afecta un tram de 180 m lineals amb una alta freqüència de pas, especialment com a via d'accés al mercat del dijous, que connecta el barri de Ponent amb el centre i l'illa de vianants. Així, s'ampliaran les voreres existents 1 m de mitjana, en detriment d'eliminar l'aparcament en filera del costat oest, de manera que el carril de circulació s'ajustarà a 3,2 m, excepte en el tram entre el carrer de Josep M. Ruera i el carrer de Torras i Bages, on es mantenen dos carrils de circulació necessaris per facilitar el gir cap al carrer de Torras i Bages i on no hi haurà aparcament. 
 
A més, es crearan orelleres a les voreres dels passos de vianants, per afavorir la visibilitat i l'accessibilitat i s'habilitaran nous passos de vianants elevats, excepte en la cruïlla del carrer Torras i Bages. També hi haurà un nou pas davant l'accés a l'Escola Jardí. 
 
Pel que fa als serveis, es renovarà la xarxa de distribució d'aigua i la de sanejament, en aquest cas, en el tram entre el carrer Josep M. Ruera i el carrer Rec. S'ampliarà la xarxa elèctrica i es soterraran les línies aèries i es retiraran els suports existents. A més es crearà una nova canalització soterrada de telefonia i fibra òptica i un prisma soterrat per a enllumenat públic i les telecomunicacions municipals. Es reforçarà l'enllumenat en els passos de vianants i cruïlles amb lluminària amb led. 
Els semàfors existents amb el carrer de Torres i Bages es desplaçaran i s'instal·larà un avisador acústic per a persones amb deficiència visual. Aquestes persones també notaran que els guals que s'habilitaran a les voreres es pavimentaran amb peces de textura tàctil.
 
La formació d’orelleres propicien que les voreres s’eixamplin més, permetent la plantació de vuit arbres i la instal·lació de grups de bancs i cadires, fets de llistons de polímers reciclats, que crearan zones de descans, en especial davant l'Escola Jardí on s'hi col·locarà una barana per a la protecció dels vianants.