Declaració d'episodi ambiental per alta contaminació de l’aire per partícules en suspensió PM10

Mentre duri aquesta situació es demana la col·laboració de la ciutadania per seguir diverses recomanacions

01 de Juliol 2019
+

Des del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic informen que atenent els nivells de partícules PM10 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) des del dia 24 de juny, i a la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d'avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, per resolució, ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l'aire pel contaminant PM10 a tot Catalunya.

Així mateix, en relació amb l'avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire per diòxid de nitrogen (NO2), des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic es manté l'avís preventiu per NO2 a la zona de protecció especial (ZPE), d'acord amb les previsions dels nivells per aquest contaminant.

Es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s'informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l'estat de l'avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l'exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l'aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

Mentre duri aquesta situació es demana la col·laboració de la ciutadania per seguir les següents recomanacions:

Recomanacions sanitàries

Es considera població especialment sensible a les partícules PM10 qualsevol persona amb problemes de cor o de pulmons, nadons, nens en edat preescolar i dones embarassades. Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

Es recomana a la població sensible:

 • Reduir l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

 • No modificar els desplaçaments habituals.

Recomanacions generals per reduir els nivells de PM10

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

 • Utilitzar el transport públic.

 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

 • Utilitzar el cotxe compartit.

 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.

En cas d'obres:

 • Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.

 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.

 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.

 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.

 • Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.

 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.

Mesures per a la indústria:

 • No realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.