Aprovat el Pla Director de Cooperació Municipal per al període 2017-2020

Hi han participat els integrants del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, format pels grups municipals i les entitats

01 de Febrer 2017
+
Exposició "Síria, camí a l'exili", una de les accions de difusió de la situació dels refugiats impulsada des de Can Jonch, la passada tardor
El Ple Municipal de gener ha aprovat el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers (PDCM) 2017-2020, fruit de la revisió de l'anterior Pla (2011-2015), que ha guiat les polítiques municipals en la matèria i del qual s'han recollit continguts que a causa de la crisi no van poder-se dur a terme. 
 
En l'elaboració del nou Pla hi han participat els integrants del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (CMCS), format pels grups municipals i les entitats.
 
El document recull el nou marc de referència marcat per l'agenda social de les Nacions Unides als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que són una evolució dels Objectius del Mil·lenni.
 
 
 
El PDCM es fixa 4 eixos de treball per als propers 4 anys: 
  • Treballar amb les entitats i el Consell de Cooperació per millorar la qualitat de la cooperació
  • Avançar cap a una nova manera de fer cooperació des de la institució local
  • Posar les bases d'una cooperació "de ciutat" i treballar amb els altres agents del municipi
  • Revisar i adequar els instruments per fer possible aquest pla director 
Aquests quatre eixos inclouen com a punts a treballar l'actualització i ampliació dels mecanismes de participació, l'organització interna i la capacitació dels recursos humans, el finançament i la política de comunicació i difusió. 
 
Entre les actuacions previstes, el Pla es proposa actualitzar les bases de la convocatòria d'ajut a la cooperació, amb aspectes com la priorització de projectes d'educació, sanejament (medi ambient) i drets humans; o el compromís de les entitats a fer el retorn social al país d'execució. El Pla també preveu seguir sensibilitzant i formant la ciutadania; establir un protocol d'actuació per afrontar casos d'emergència; fomentar la col·laboració entre entitats i dinamitzar el teixit solidari; o fomentar iniciatives de cooperació directa des de l'Ajuntament, prioritzant els àmbits de la pau, drets humans, enfortiment de la ciutadania i l'eix mediterrani, i fomentant, preferentment, una cooperació tècnica, no assistencial; i avançar cap a una cooperació en xarxa amb altres municipis i institucions com la Diputació, Consell Comarcal... per plantejar possibles accions conjuntes.