Obres de millora del clavegueram als jardins de Lluís Companys i al carrer de la Muralla

La setmana entrant començaran les reformes

16 de Gener 2015
+
Dimarts, 20 de gener, s'iniciaran els treballs a la xarxa de sanejament dels jardins de Lluís Companys, per substituir un tram de tub de clavegueram per un altre de més capacitat de desguàs i per perllongar la xarxa de recollida d’aigües pluvials. La durada prevista de l'obra és de tres setmanes i l'import d'adjudicació de l'obra és de 28.886 euros.  Els treballs no afectaran l'accés al pavelló del Parquet ni el pas pel jardí. 
 
D'altra banda, a partir de dimecres, 21 de gener, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de la Muralla, per fer-ne els treballs de renovació de la claveguera. Les obres s'allargaran per espai de tres setmanes.