Sorea i l'Ajuntament de Granollers garantiran el subministrament d'aigua a persones en situació econòmica difícil

La Junta de Govern Local va aprovar ahir el protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica

17 de Desembre 2015
+
La companyia de subministrament Sorea i l'Ajuntament de Granollers han arribat a un acord segons el qual cap persona en situació de vulnerabilitat econòmica es quedarà sense aigua corrent. Es tracta de persones en situació de risc de perdre l'habitatge o amb ingressos que no superen l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya o on hi visqui una persona que per sobreviure necessita màquines assistides. 
 
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar de la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar. 
 
En el protocol que han establert la companyia i l'administració local es regulen les actuacions que cal dur a terme per evitar talls en el subministrament. Davant la impossibilitat de fer front al pagament dels rebuts, Sorea negociarà ajornaments del pagament de rebuts o fraccionaments de les factures, sense aplicar-hi interessos. Si l’usuari aporta un informe dels serveis socials municipals on s’acrediti que es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica o de risc de perdre l'habitatge es suspendran les accions de tall d’aigua que poguessin estar previstes i s’identificarà aquell usuari perquè no se li suspengui el subministrament. Aquesta identificació es mantindrà mentre perduri la situació de vulnerabilitat econòmica, que serà revisada periòdicament pels serveis socials. 
 
En el cas d'habitatges ocupats, propietat d'un gran tenidor, bàsicament entitats financeres, i quan s'acrediti vulnerabilitat econòmica dels usuaris, l'Ajuntament i Sorea facilitaran la connexió. Es comunicarà al jutjat corresponent i a la propietat que la connexió a la xarxa és provisional i per una necessitat social acreditada.
 
El protocol subscrit entre Sorea i l'Ajuntament té una vigència d’un any, prorrogat automàticament per anualitats.