S'aprova el Pla director de Cooperació

El ple aprova inicialment el Pla director que té un horitzó de 5 anys: 2011-2015.

30 de Setembre 2011

Aquest Pla fomenta la interrelació entre la ciutat i les poblacions a les quals es dóna suport. A més, preveu la cooperació amb projectes de ciutat amb la participació de tots els agents. L'Ajuntament de Granollers manté el seu compromís amb el desenvolupament dels països més desafavorits. Aquestes són les principals conclusions que es recullen en aquest Pla director de Cooperació que es va aprovar inicialment en el ple municipal d'aquest dimarts 27 de setembre de 2011 amb el vot a favor de tots els grups municipals.

L’objecte central del Pla director és formular la política de cooperació del municipi, establint-ne les orientacions estratègiques, d'acord amb les potencialitats de la ciutat i de manera coordinada amb la resta de polítiques públiques que es duen a terme. Així, la política de cooperació al desenvolupament s'integra dins la planificació estratègica de la ciutat i de les seves polítiques de relacions internacionals i de projecció externa.

El Pla s'ha elaborat de manera participativa, en el marc del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. Les accions que es desenvoluparan involucren els diferents departaments municipals, els actors socials i econòmics de la ciutat, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general. Es tracta, en definitiva, de dibuixar les línies mestres del que ha de ser una cooperació "de ciutat", que articuli els esforços dels diferents actors i que contribueixi a la millora de la qualitat dels projectes que es duen a terme.

Aquest Pla s'ha estructurat al voltant de quatre eixos:

1. Treballar amb les entitats i el Consell per millorar la qualitat de la cooperació existent, a partir de la revisió de les bases de la convocatòria i la fixació de prioritats, les accions de sensibilització i formació de la ciutadania en aquest àmbit, la revisió de les modalitats de cooperació i el foment de la col·laboració entre entitats.
2. Avançar cap a una nova manera de fer cooperació des de la institució local, fomentant les accions de cooperació directa des de l'ajuntament, articulant i coordinant les accions de cooperació amb les institucions i la societat civil dels països del sud.
3. Posar unes bases de cooperació “de ciutat” i treballar amb els altres agents del municipi, articulant la cooperació amb l'estratègia de ciutat, millorant la transversalitat, així com també fomentant la participació d'empreses i entitats, el treball en xarxa i la cooperació horitzontal.
4. Revisar i adequar els instruments per fer possible el Pla director, actualitzant i ampliant els mecanismes de participació, amb formació tècnica per als participants en accions de cooperació, revisant la distribució de recursos i el finançament, i millorant la política de comunicació i difusió.