Presentat el Pla Director Urbanístic del Circuit que es podria aprovar definitivament a finals de juliol

L’objectiu d’aquest PDU és facilitar la creació d’un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor

17 de Març 2015
+
Presentació del PDU del Circuit de Barcelona-Catalunya aquest matí a la Sala de Plens

Aquest migdia s’ha presentat a l’Ajuntament de Granollers el Pla Director Urbanístic del Circuit de Barcelona-Catalunya que va ser aprovat inicialment per la Generalitat de Catalunya el mes de desembre passat i que, actualment, es troba en la fase d’exposició pública. Aquest PDU ha estat dissenyat per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers i abasta una superfície total de 574,22 ha, una peça de sòl al voltant del Circuit delimitada per la C-17, l’AP-7 i la C-35.

Segons ha informat el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, Agustí Serra, aquest PDU s’aprovarà definitivament a finals de juliol.

Aquest Pla director estableix nous criteris d'ordenació urbanística en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Barcelona–Catalunya que permetrà configurar un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor (productives, de recerca, de formació, comercials, d’oci). “Es tracta de buscar nous motors econòmics a la ciutat i al país”, ha dit l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, en la presentació.

Igualment, el planejament  preveu les infraestructures i connexions que han de permetre l’activitat econòmica (com, per exemple, la variant de la C-17 o la connexió de les línies ferroviàries R3 i R8) i els usos admesos en cada peça de sòl. A més, integra el desenvolupament de l’entorn del Circuit, tenint cura dels seus valors ambientals i paisatgístics.

Els usos del sòl en el terme de Granollers

Pel que respecte a Granollers, el Pla director preveu la possibilitat d'acollir en l'àmbit de Can Riba-Can Ninou, de gairebé 30 ha, usos hotelers, recreatius i de serveis esportius; a l'àmbit de Palou sud, en una superfície de més de 26 ha, activitats d’interès públic com un kàrting, que acolliria proves estatals i internacionals i un kàrting amateur. Més a prop del Circuit, encara en terme de Granollers, hi haurà una zona lúdicoesportiva del RACC, al costat de la qual s'hi podrà establir una zona comercial i de serveis. A tocar de Can Cabanyes, s'estableix una àrea on es podrà aparcar en dies de màxima afluència a la instal·lació.

El nou planejament preveu altres dos sectors d'interès territorial, fora del terme municipal de Granollers: el de Can Guitet, de gairebé 36 ha, per a indústria, serveis, oficines, tecnològic, i servei educatiu; el de Torre Pardalera, de 12 ha, el més proper al Circuit per a usos comercials vinculats al motor, oficines i tecnològics i centre d'esdeveniments. En l'àmbit estricte del Circuit s'admeten, a banda de l'ús principal per a curses de vehicles, altres usos com a els socioculturals, un heliport, oficines i comercials, àrees de lleure i servei de restauració, entre d'altres.

La superfície destinada als aparcaments del Circuit també s'ordena i s'amplia considerablement: de 630.227 m2 a 745.327 m2  incorporant sòl no urbanitzable sense protecció per donar servei puntualment en els dies de cursa automobilística.

Aquests sòls s'incorporaran en l’àmbit del Pla director com a connectors entre el Circuit i el nucli urbà de Granollers a través d’una xarxa de camins existent, que s’hauria de mantenir i potenciar.

Un cop s’aprovi definitivament el PDU del Circuit “caldrà desplegar-lo bé i trobar els inversors”, ha dit l’alcalde. L’Institut Català del Sòl conduirà el desenvolupament del PDU amb la participació dels ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès.