Nova reurbanització del carrer Tarafa

Les obres d'urbanització d'aquest carrer, en el tram comprès entre els carrers de Francesc Ribas i de Josep Irla, ha comportat l'eliminació de les voreres i la creació d'una via de calçada única, i passa a ser un vial més de la ciutat amb prioritat per a

20 de Juliol 2011
+

S'ha actuat en una superfície de gairebé 2.500 m2, amb la construcció d'una plataforma de paviment de llambordes de formigó que diferencia l'espai destinat al pas de vianants i el de vehicles, bàsicament dels residents en el carrer. A més, s'ha renovat la xarxa de clavegueram i d'aigua potable i s'han soterrat les línies elèctriques aèries. Tant l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, com el regidor d'Obres i Projectes, Albert Camps, han destacat durant la passejada inaugural que es tracta d'unes obres "fetes amb la mirada dels veïns, amb la seva col·laboració".

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han finançat  més de la meitat d'aquest import. En concret,  hi han aportat, respectivament, 100.000 i 200.000 euros.