L’alcalde Josep Mayoral destaca 50 accions per aquest 2014

Cada any l'alcalde fa balanç del Programa d'Actuació Municipal i repassa les prioritats d'aquest any

20 de Febrer 2014
+

En cinc grans objectius i cinquanta accions resumeix l'alcalde Josep Mayoral el Programa d'Actuació Municipal que està executant l'equip de govern. La primera de les prioritats, sortir de la crisi vetllant alhora per mantenir la cohesió social. Tot i tenir menys ingressos de part de les administracions de l'Estat i la Generalitat, i mantenir-se a l'expectativa de l'eliminació de serveis municipals prevista en la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, l'Ajuntament afronta la situació marcant prioritats clares, com el manteniment de l'espai i els equipaments públics, i continuant essent auster en la despesa.

Cada principi d'any l'alcalde Josep Mayoral té per costum passar revista a tot allò que s'ha fet o s'està fent previst en el Programa d'Actuació Municipal del mandat, que inclou 879 accions, el 70 % de les quals ja amb un alt nivell d'execució. El dia a dia de l'activitat municipal ve marcat per la persistència de la crisi i “per la dificultat afegida la manca de lleialtat institucional dels governs de l'Estat i la Generalitat”, va resumir l'alcalde. N'és un exemple els més de 7 milions d'euros que la Generalitat deu a l'Ajuntament per obres ja fetes com les del carrer d'Anselm Clavé o el Pla de barris executat al Congost o per al funcionament de les escoles bressol i de música. A més, cal sumar els incompliments del govern català en matèria d'educació que s'han reduït d'1,3 milions d'euros a 27.000 euros i l'eliminació d'una partida de 500.000 euros corresponent al Fons de Cooperació Municipal.

Una Llei contra les competències municipals

Respecte el govern de l'Estat, la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que ha entrat en vigor aquest any, comportarà, entre d'altres, l'eliminació de serveis bàsics per a la ciutadania com els serveis socials, d'educació i de promoció econòmica que es gestionaran des de fora de Granollers, per part de la Generalitat.

Malgrat aquestes circumstàncies, l'Ajuntament de Granollers està afrontant aquest període amb un endeutament raonable, amb impostos per sota de la mitjana de municipis de la nostra mida, i ajustant els pressupostos a partir de prioritats clares i administrant austerament.

L'impacte de la crisi

L'afectació de la crisi a la ciutat es pot resumir en algunes xifres punyents: 5.902 aturats, la meitat dels quals sense cobrar subsidi, destrucció de llocs de treball des de l'any 2007, de 32.000 a poc més de 24.000 avui; atenció creixent dels serveis socials municipals: el 2013, més de 10.000 persones hi van recórrer, el que suposa un increment de l'11 % respecte l'any 2012. Per a l'Ajuntament la crisi es tradueix en menys diners aportats per l'Estat i la Generalitat, menys rendiments dels impostos i més despesa social.

 Cinc objectius, cinquanta accions

Energies per sortir de la crisi; endreçar la ciutat; Granollers, projecte col·lectiu; Granollers, ciutat creativa, ciutat educadora; i Granollers, ciutat atractiva són els cinc objectius centrals a partir dels quals s'han definit un total de cinquanta accions prioritàries que s'han dut a terme o estan en procés d'execució:

 1.   Energies per sortir de la crisi junts

 1.      Un milió d’euros pel tercer pla de xoc.

2.       Consolidar aliances territorials per al desenvolupament econòmic

3.       Reforçar Can Muntanyola com a centre de serveis a les empreses.

4.       Potenciar Can Muntanyola com incubadora d’empreses.

5.       Impulsar la modificació del POUM per acompanyar el desenvolupament de l’activitat productiva.

6.       Incrementar l’esforç en ajut d’urgències socials a les persones i famílies més vulnerables.

7.       Creació de l’observatori local de la vulnerabilitat de la gent gran.

8.       Xarxa social per la gent gran: programa Radars

9.       Seguirem desplegant el Pla de suport al dret a l’habitatge

10.     Creació de la taula d’acció social.

 

2.Endreçar la ciutat

 

11.     Completar la remodelació dels carrers del Pla del mandat

12.     Millores en la mobilitat: Redacció del projectes

13.     Consolidació de l’aparcament de Ramon Llull

14.     Renovació d’espais públics i equipaments a barris.

15.     Pla de millora dels espais verds

16.     Pla de millora de voreres, paviment i clavegueram

17.     Renovació del contracte de recollida de residus i neteja viària

18.     Ampliació del cementiri

19.     Noves inversions en enllumenat per estalviar energia

20.     Millora en el transport públic urbà

 

 3.    Granollers ciutat educadora. Ciutat creativa

 

21.     Defensar els serveis educatius i culturals de la ciutat

22.     Suport als projectes educatius dels centres

23.     Consolidar el projecte de voluntariat educatiu

24.     Impuls a la formació professional

25.     Projecte musical de ciutat Carles Riera

26.     Art públic. Art al carrer

27.     Roca Umbert. Un pas més

28.     Programes de suport a la creació jove en arts escèniques

29.     Pla de renovació de les instal·lacions esportives

30.     Pla dels equipaments educatius i culturals

 

4.    Governar amb els ciutadans. Granollers, projecte col·lectiu

 

31.     Seguiment de les obres del passeig de la Muntanya i del carrer València amb comissió de veïns

32.     Redacció del reglament de participació ciutadana

33.     Constituir el Consell de Ciutat

34.     Reforma del reglament orgànic municipal (ROM)

35.     En el marc del Pla Estratègic, desplegar el projecte de suport al voluntariat

36.     Definir el pla estratègic de dinamització agrària de Palou

37.     Implementació de l’administració electrònica. Transparència i modernització

38.     Més fibra òptica a la ciutat

39.     Rigor i austeritat: No incrementar la pressió fiscal i reduir l’endeutament

40.     Campanya de civisme i convivència

 

 5.    Granollers, una ciutat atractiva

 

41.     Redacció i aprovació del Pla director urbanístic del circuit

42.     Redacció del Pla Especial de la Pl. Barangé

43.     Potenciar Granollers com a ciutat de mercats

44.     Promocionar Granollers com a ciutat de fires de congressos, reunions i esdeveniments

45.     Granollers, destí turístic esportiu

46.     Reforçar el lideratge europeu en matèria ambiental

47.     Articular el municipalisme per la Pau a Catalunya i a la Mediterrània

48.     Pla de projecció exterior

49.     Més oferta sanitària a la ciutat

50.     Assolir el desdoblament de la línia del Nord