Granollers present a la Cimera de líders locals sobre el canvi climàtic celebrada a París

En aquesta cimera va tenir lloc el Consell Mundial de Ciutats i Governs Locals Units

10 de Desembre 2015
+
Un moment de la participació de l'alcalde, Josep Mayoral, a la Cimera de líders locals sobre el canvi climàtic

Representants de ciutats d'arreu del món es van reunir a l'Ajuntament de París per presentar les mesures que les ciutats i territoris prenen per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, formava part de la delegació de la FEMP i va participar en diverses reunions. En el marc d'aquesta cimera es va emetre la Declaració de París, en la qual s'expressa el compromís de les ciutats en prendre acords ferms sobre el clima.

Divendres 5 de desembre va tenir lloc el Consell Mundial de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), l'associació mundial de ciutats. Aquesta organització promou els valors, objectius i interessos municipals a través de la cooperació entre ells davant la comunitat internacional. En  marc de la sessió: Les alcaldies de París, Barcelona i Dakar” es van presentar tres mocions polítiques. Anne Hidalgo, alcaldessa de París va presentar una moció que destacava la necessitat del foment de la governança i la democràcia local com a temes centrals de la Nova Agenda Urbana. L’alcalde de Dakar, Khalifa Sall, va presentar una moció sobre la implementació de l’Agenda 2030 a nivell local i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presentar una moció de solidaritat i preparació instrumental per a la crisi humanitària dels governs locals i regionals.

 

Fòrum Internacional contra la violència i per a l’educació per la pau

 

Bona part dels líders locals de tot el món van recolzar les tres mocions. Destaca la proposta de l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena,i l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, d’organització d’una conferència de pau. L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral,  va expressar a l'alcaldessa de Madrid el seu suport a la iniciativa i la disponibitat de Granollers a participar en aquest projecte en el marc de Ciutats i Governs Locals Units, Alcaldes per la Pau i l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. Aquest Fòrum Internacional contra la violència i per a l’educació per la pau és previst que se celebri a Madrid l’any vinent. Pretén ser un espai de reflexió entre autoritats locals.

Text íntegre de la proposta contra la violència i per a l’educació per la Pau

 

"El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de París proponen conjuntamente la celebración de una Cumbre Internacional contra la Violencia y por la Educación por la Paz. Este evento se va a celebrar en Madrid como lugar de encuentro tanto de los líderes locales del mundo como de los líderes de la sociedad civil y del pensamiento por la paz. En el momento actual, las ciudades y los gobiernos locales tenemos el deber y la responsabilidad de trabajar por la Paz y contra la violencia como un medio de resolución de conflictos, prestando especial atención a la educación para la Paz como instrumento para la convivencia y el bienestar futuro".Presentado en el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Red Mundial de los gobiernos Locales interlocutor ante NNUU./