Granollers, ciutat pionera en celebrar un campionat de l’Estalvi Energètic a 12 equipaments esportius de la ciutat

L’objectiu és estalviar reduint els consums d’aigua, electricitat i gas.

10 de Juny 2012
+

Reduir els consums d’aigua, electricitat i gas als equipaments esportius de Granollers de titularitat municipal. Aquest és l’objectiu del Campionat de l’Estalvi Energètic que organitza l’Ajuntament i que vol incentivar la reducció del consum de recursos i conscienciar els usuaris i personal a fer-ne un ús responsable.

El Campionat d’Estalvi Energètic consta de dos tornejos, un a la primavera i l’altre a la tardor. L’equipament guanyador de cada torneig serà el que obtingui major puntuació del percentatge d’estalvi. Prèviament s’ha fet una avaluació dels 12 equipaments per conèixer el seu funcionament i les dades bàsiques d’usuaris i consums.

Els equipaments esportius es distribueixen en tres categories, en funció del volum d’usuaris anual. En aquesta competició participen: el Palau d'Esports, les Pistes Municipals d'Atletisme, els pavellons de Congost; Can Bassa; del Club de Bàsquet; El Tub i municipal d’Esports (parquet), i els camps de futbol de Can Gili; de Ponent; Primer de Maig; carrer Girona i de la Font Verda.

Reduir consum i adquirir bons hàbits

El repte d’estalviar és també una oportunitat per aprendre, compartir experiències i millorar la gestió. Amb aquesta competició, que té l’objectiu de reduir els consums d’aigua i energia, també s’adquiriran bons hàbits entre els participants: les persones gestores i les usuàries dels equipaments esportius de la ciutat. A més es continua avançant en l'aplicació del Pla de l'Energia Sostenible de Granollers, aprovat el 2009, amb accions van adreçades a l'estalvi i l'eficiència energètica en edificis públics.

Podeu consultar les bases i més informació sobre el Campionat de l'Estalvi a: http://www.granollers.cat/medi-ambient/campionat-destalvi-energetic-2012