Comencen les obres d'urbanització del carrer de Xile i d'un nou tram de voreres al pg. Dr. Fàbregas

Es tracta d'actuacions al barri de la Font Verda i a Palou

13 de Setembre 2018
+
Imatge del passatge Xile, entre el carrer de la Torreta i el carrer de Camprodon. Foto: Google
Aquesta setmana han començat dues obres més a la ciutat. Es tracta de la urbanització del carrer de Xile, entre el carrer de la Torreta i el carrer de Nicaragua, al barri de la Font Verda, i la construcció d'un tram de vorera al pg. del Dr. Fàbregas, a Palou. 
Fins ara el carrer de Xile tenia un desnivell important i una part de paviment de sauló que complicava l'acessibilitat. Ara, per una banda, es pavimentarà amb peces de formigó amb paviment tàctil de botons i ratllat per a persones amb deficiència visual, mentre que la vorera existent, que dona accés als habitatges unifamiliars propers i connecta els carrers de la Torreta i Nicaragua, s'ampliarà fins a 4 metres com a mínim. En el subsòl es renovarà la xarxa d’abastament d’aigua potable instal·lant una canonada de polietilè i es crearà una xarxa de reg automàtic per als 13 nous arbres que es plantaran. Aprofitant l’actuació es col·locaran nous embornals de recollida d’aigües superficials.
L'enllumenat públic existent es substituirà per columnes de 4 m d'altura que incorporaran les lluminàries, amb làmpades led. Alhora, es soterrarà el cablejat aeri existent i es crearà una xarxa de telecomunicacions municipal.
La resta de l’espai es vol conservar el més natural possible, generant terrasses per salvar el desnivell existent entre els dos extrems del carrer. Les terrasses es formaran mitjançant talussos enjardinats que es combinaran per crear un recorregut naturalitzat entre les diferents plataformes. L'actuació inclou també la instal·lació de 17 bancs, 8 papereres i una font. Aquesta actuació, que té una durada prevista de 4 mesos, ha estat adjudicada a l'empresa SERXAR, SAU per 143.850,05, IVA inclòs.
 
Es completen les voreres al passeig del Dr. Fábregas
Aquest dilluns també han començat les obres de construcció de les voreres del passeig del Dr. Fàbregas, entre la carretera del Masnou i el Camí Ral. Fins ara la vorada existia a totes dues bandes del passeig però sense estar pavimentades amb panot. Amb l'actuació que es fa ara també es formaran els guals per a l’entrada de vehicles als camps i finques adjacents. L'actuació es fa en una superfície de 472 m2 i s'ha adjudicat a l'empresa Constraula per un import de 40.716,02, IVA inclòs. Amb aquestes obres, que es preveu que tinguin una durada d'un mes i mig, es completaran les voreres al passeig.