Del 26 d'abril al 26 de juny s'obre el període de pagament per als rebuts no domiciliats de l'IBIU i la taxa d'escombraries

Recordeu que es poden demanar les bonificacions en alguns supòsits de l’Impost sobre béns immobles a través de https://seuelectronica. granollers.cat o anant a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7, bxs).

Del 26 d'abril al 26 de juny s'obre el període de pagament per als rebuts no domiciliats de l'IBIU i la taxa d'escombraries. 

Recordeu que es poden demanar les bonificacions en alguns supòsits de l’Impost sobre béns immobles a través de https://seuelectronica. granollers.cat o anant a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7, bxs). Consulteu tots els tràmits en els enllaços d'aquesta mateixa pàgina web.

Famílies nombroses

En el cas de l’IBI, la bonificació per a famílies nombroses és del 50 % si hi ha 3 o 4 fills (o 2, si un d’ells és una persona amb minusvalidesa); i del 70 % si la família té 5 fills o més (o 4, si un d’ells és una persona amb minusvalidesa). El límit de la renda per gaudir d’aquesta bonificació és de 45.000 euros, fins a 3 fills, que s’incrementarà en 15.000 euros per cada fill de més.

Borsa de lloguer municipal

També es pot demanar la bonificació del 50 %, en la quota íntegra de l’impost, fins a un màxim de 300 euros per habitatge, per als immobles que siguin propietat de persones físiques que adscriguin l’habitatge a la Borsa de Lloguer Social. Això és posar l’habitatge a disposició d’aquest servei municipal per llogar-lo a preu més assequible, durant un període mínim de cinc anys. Si es demana ara aquesta bonificació els efectes es produiran l’any que ve.

Energies alternatives

Igualment es pot demanar la bonificació del 50 % de la quota de l’IBI, durant cinc anys, per als béns immobles destinats a habitatges, amb llicència d’obres municipal per instal·lar sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Si la bonificació es demana ara els efectes es produiran l’any que ve.