Pla de Mobilitat Urbana de Granollers 2009-2015

És el primer Pla català aprovat amb la nova normativa que inclou l'estudi d'impacte ambiental.

En els documents trobareu el calendari del pla, la diagnosi, l'informe del procés participatiu, el Pacte per a la mobilitat, les entitats signants, el Pla de Mobilitat urbana, les fitxes del PMU i l'informe de sostenibilitat ambiental.

El va ser aprovat definitivament en el Ple de l’Ajuntament del 30 de juny de 2009. 

Aquesta tardor 2015, s'han iniciat els treballs de revisió del pla de Mobilitat Urbana de Granollers.