Pla de Mobilitat 2018-2024

El Ple de 18 de desembre de 2018 va aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018-2024 (PMUS), un document amb objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al municipi, vàlid per als propers sis anys. El PMUS es pot consultar a la seuelectronica.granollers.cat.

El PMUS està dividit en sis grans àrees:

  • Mobilitat a peu
  • Mobilitat en bicicleta
  • Mobilitat en transport públic
  • Mobilitat en vehicle privat
  • Aparcament
  • Seguretat viària

Mobilitat a peu:

L’objectiu és augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.

Criteris d’actuació sobre l’espai per a vianants:

• Les voreres noves tindran una amplada mínima de 2 m.

• Els carrers de menys de 7 m haurien de ser de plataforma única o limitar-hi la circulació

només al veïnat.

• Els carrers de menys de 9 m no haurien de tenir més d’un carril de circulació i un d’aparcament.

• En vies de pas, caldrà situar els passos de vianants a no més de 100 m de separació.

Accions proposades:

• Millorar els itineraris de connexió entre els barris i la conurbació

• Reforçar la il·luminació en polígons industrials per incrementar la seguretat en els desplaçaments al pg. de la Conca del Besòs i av. Sant Julià i construir voreres al tram de la C352 entre el polígon Jordi Camp i els polígons Coll de la Manya i Font del Ràdium.

• Millorar l’accessibilitat a les parades d’autobús de l’Hospital, pl. Serrat i Bonastre i a l’estació de tren de Granollers-Canovelles.

• Revisió dels itineraris escolars i fer-hi actuacions per reforçar la seguretat dels infants en els desplaçaments a peu.

• Creació de zones pacificades de trànsit en els barris. A l’entorn de la pl. Jaume I, pl. Sant Miquel i a la pl. de la Llibertat.

• Ampliació de l’illa de vianants cap al sud en el perímetre delimitat pel c. Sant Jaume, av. del Parc, av. Sant Esteve, Bisbe Grivé, Navarra i Torras i Bages.

 

Mobilitat en transport públic:

• Millora de l’intercanviador modal de la pl. Serrat i Bonastre. Requerirà de canvis urbanístics a la plaça.

• Millora de la informació del servei de Transgran • Increment del nombre de vehicles d’autobús per millorar-ne la puntualitat.

• Es proposa crear una nova línia d’autobús que faci un recorregut nord-sud per la banda oest

connectant el Lledoner amb la zona de les piscines.

• Estudi per millorar el servei urbà a la conurbació de Granollers.

• Desdoblament de la línia de tren R3.

 

Mobilitat en bicicleta:

Criteris d’actuació per crear una xarxa pedalable

• Els itineraris en bicicleta sempre seran per la calçada. Només es podrà passar per les voreres

en una fase prèvia al desenvolupament d’un itinerari en millors condicions.

• Als carrers senyalitzats com a velocitat maxima 30 km/h hi podrem trobar:

• Bicicletes convivint en el mateix sentit de circulació que el trànsit de vehicles.

• Carrils bici separats físicament de la calçada i de la vorera (segregats), en sentit contrari a la circulació dels vehicles.

• Als carrers senyalitzats amb velocitat maxima 50 km/h: sempre seran carrils bici segregats.

La nova xarxa es desenvoluparà en tres fases:

1. Interna: es definiran uns itineraris nord–sud I est-oest per connectar els barris entre ells i amb el centre.

2. De connexió amb la conurbació: itineraris que permetran connectar amb els municipis veïns per accedir en bicicleta a Granollers.

3. De connexió amb la xarxa ATM: itineraris que connecten amb la xarxa prevista de la Regió Metropolitana de Barcelona.

El Pla proposa també la creació d’una oficina de la bicicleta que sigui el referent d’aquest mitjà de transport; la senyalització d’itineraris; millorar el registre de bicicletes i que la ciutat s’uneixi a la iniciativa www.biciregistre.cat per minimitzar el risc de robatori; fer campanyes a favor de l’ús de la bicicleta i ampliar la Distribució Urbana de Mercaderies amb bicicleta (DUM), amb la incorporació d’algun vehicle elèctric que permeti repartir paquets més grans.

 

Aparcament:

• Consolidar els aparcaments de llarga durada del riu, vies del tren, Ramon Llull /Emili Botey.

• Ampliar la zona blava als carrers amb activitat comercial (Av. Sant Esteve, pg. Colom, c. Camp de les Moreres, c. Roger de Flor, pg. de la Muntanya). Aquesta regulació es preveu fer-la de forma coordinada amb l’ampliació de les àrees verdes.

• Creació de noves àrees verdes que permetin aparcar prioritàriament a les persones residents als barris de la Font Verda, Primer de Maig i Sant Miquel.

• Consolidar la targeta d’aparcaments de Granollers

• Regulació de la càrrega i descàrrega a través d’una aplicació móvil

 

Vehicle privat:

• Establiment de mesures per reduir el trànsit per la ronda Sud.

• Obertura del c. Rafael Casanova per unir-lo amb la ronda Nord. Aquesta actuació permetria disminuir el trànsit de pas pels carrers Ramon Llull i Francesc Ribas i desenvolupar mesures de millora de l’espai per a vianants al carrer Corró, Francesc Ribas, etc.

 

Altres:

• Pla de mobilitat per als polígons del Coll de la Manya i Font del Ràdium per buscar solucions

adaptades a treballadors i empresaris.

• Promocions i descomptes als vehicles més ecològics.

• Incentius que impulsin a una renovació del parc de vehicles de la ciutat:

•Zona blava i verda més barata per als vehicles més nets

•Reducció en el impost de circulació

•Targeta d’aparcaments de Granollers amb descomptes.

•Promocions en el transport públic per al canvi de vehicle

• Pla de mobilitat del vehicle elèctric de Granollers. Inclou la creació d’una xarxa de punts de recàrrega.

• Fomentar el car-pooling. Servei de compartir cotxe en desplaçaments quotidians.

• Promoure plans de desplaçaments per a les empreses de més de 150 treballadors.

• Redacció del Pla d’accessibilitat. Per poder assolir l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en la via pública, els edificis, els transports i la comunicació.

• Desenvolupament del Pla de Qualitat de l’Aire de Granollers. Aquest Pla preveu 40 mesures destinades a reduir la intensitat de trànsit i les emissions dels vehicles.