Si voleu rebre un avís  quan hi hagi tractaments fitosanitaris i tractaments herbicides, si us plau ompliu aquest formulari.

 

INFORMACIÓ sobre els tractaments de dades personals relatives a la sol.licitud de comunicació dels avisos fitosanitaris:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 18 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al grup de persones que sol.liciten la comunicació dels avisos fitosanitaris, del que és responsable l’Ajuntament de Granollers. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de facilitar informació sobre activitats relacionades amb els tractaments fitosanitaris. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a la seu de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà-Ajuntament de Granollers, carrer de Sant Josep, núm. 7, de 08401-Granollers. També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a l’adreça mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat