Pla d'Infància i adolescència 2012-2015

El 29 de novembre de 2011 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el Pla d'Infància i Adolescència de Granollers 2012-2015 (PLIA), un document que ordena i defineix les línies estratègiques i actuacions municipals a seguir per millorar les condicions i la qualitat de vida dels infants i adolescents de Granollers, i implica els agents socials del territori, els infants i adolescents en una estratègica conjunta d'actuació per millorar els serveis existents.

El PLIA s'emmarca en un projecte més ampli de ciutat educadora i encaixa amb altres projectes transversals i sectorials amb els quals ja comptava Granollers (Pla Estratègic, Granollers Ciutat Educadora, Pla local de Joventut, Pla d'Entorn, Pla d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes, Pla d’absentisme escolar, Pla de mobilitat, Pla d'actuació ambiental...)