Experiència participativa al barri Congost

El desenvolupament de la Llei de barris 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen d’una atenció especial, va donar com a resultat la realització d’un projecte d’intervenció integral al barri Congost de Granollers, durant el període 2007-2010, que defineix un conjunt d’accions d’ordre social, econòmic, urbanístic, etc.

+
Imatge I Trobada Dones Congost

Aquest projecte integral, preveu intervencions en relació a l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, entre d’altres.

Actualment aquest grup, que ha anat canviant de nom en funció de les pròpies demandes i necessitats de les dones, continua present al barri com a Grup de Dones del Congost, i es reuneix una vegada al mes per continuar treballant en la millora integral del barri.

La Regidoria del Pla per a la Igualtat d’Oportunitats s’incorpora al procés d’implementació d’aquest projecte d’intervenció integral en el barri que distingim en 3 moments claus: 

  • I Trobada de Dones del Congost, realitzada el 16 juny de 2007, amb el títol "Les dones podem fer pinya". Van participar 98 dones que es van reunir al llarg de tot un dissabte per debatre sobre 4 aspectes bàsics en la millora del barri: la mobilitat, l’ús dels equipaments, l’ús de l’espai públic i la seguretat ciutadana. 
  • Re-Trobada de Dones del barri Congost, realitzada el 15 de desembre de 2007. Van participar 54 dones on es va donar resposta política a les demandes de les dones exposades en la trobada anterior. 
  • II Trobada de Dones del Congost, realitzada el 29 de gener de 2009 i on van participar prop de 100 dones. Aquesta trobada va tenir com objectius definits la visibilització de les dones del barri, així com el treball de cohesió i intercanvi entre totes les dones de les diferents comunitats que habiten al Congost.

El procés participatiu obert a principis de l’any 2007 amb la realització de la I Trobada de Dones del Congost va donar com a resultat la creació de la Comissió Intercultural de Dones del Congost, grup de dones del barri que han estat les agents claus que han intervingut i han portat a terme el treball de participació i de millora del barri amb la resta d’agents socials des de la perspectiva de gènere, és a dir, tenint en compte les demandes i aportacions de les dones.

Actualment aquest grup, que ha anat canviant de nom en funció de les pròpies demandes i necessitats de les dones, continua present al barri com a Grup de Dones del Congost, i es reuneix una vegada al mes per continuar treballant en la millora integral del barri.