Subvencions per a la millora de l’accessibilitat en habitatges, edificis i locals

Ajuts a la propietat destinats a la instal·lació d'elements que ajudin a millorar l'accessibilitat a les propietats

Subvencions per a milloresAquests ajuts van destinats a la instal·lació de

  • Remuntadors d'escales, rampes, ascensors, grues o artefactes anàlegs que permetin l'accés i l'ús de persones amb discapacitat als elements comuns d'edificis residencials
  • Elements d'informació o d'avís, com senyals lluminosos o sonors que permetin l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors

La quantitat màxima de l'ajut serà el 50% del cost subvencionable de l'actuació, amb un màxim de 1.200 euros per habitatge per als elements comuns d'un edifici plurifamiliar. Si l’actuació es fa en un local o habitatge unifamiliar, també es fixa el màxim en 1.200 euros. 

Import total de les subvencions: 171.000 euros

 
 
Lloc de presentació de sol·licituds:

 

Més informació: