L'Ajuntament de Granollers convoca un concurs per comprar habitatges i posar-los a lloguer assequible

Es tracta d'una nova mesura municipal per ajudar a garantir el dret a l'habitatge

L'Ajuntament de Granollers, mitjançant Granollers Promocions SA, ha fixat unes condicions de compra d'habitatges per tal que les persones interessades puguin presentar-hi ofertes. Un cop els compri l'Ajuntament, s'incorporaran al patrimoni municipal i es posaran a lloguer a preus més econòmics que els de mercat. 
 
El plec de condicions d'aquesta concurrència pública fixa que els habitatges han d'estar a Granollers i que han de tenir un preu màxim que no excedirà de 75.000 euros, IVA exclòs. La superfície útil dels habitatges haurà de ser entre 55 i 120 m2, i tenir un mínim de dues habitacions. Els habitatges han de disposar de cèdula d'habitabilitat i de certificació energètica vigents. No es podran oferir habitatges en procés de construcció ni qualificats de protecció oficial. També quedaran exclosos aquells que precisin una inversió superior a 15.000 euros en els arranjaments necessaris per adequar-los a l'ús.
 
El pressupost màxim de què disposa l'Ajuntament per comprar un conjunt d'habitatges és de 381.054 euros. El termini per presentar ofertes ja està obert, i s'estableix un termini de dos mesos des de la publicació de l'anunci d'obertura per presentar-les.
 
Les persones interessades a oferir un habitatge de la seva propietat en venda hauran de presentar les seves proposicions a l’Oficina Local d’Habitatge de Granollers que gestiona Granollers Promocions, SA situada al c. de Sant Jaume 16-26, 5a planta, despatx 501 de Granollers. Una mesa de valoració avaluarà les ofertes presentades.
 
Aquesta concurrència forma part del paquet de mesures del Pla d'habitatge municipal que pretén ajudar a garantir el dret a l'habitatge als granollerins i a les granollerines.