La restauració i millora dels rius

IMPORTANT SOL·LICITAR L'ACTIVITAT A PRINCIPIS DE CURS PER PODER GARANTIR PLAÇA

 

Àrea de l'activitat 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat Itinerari

 

Objectiu de l'activitat

Conèixer una actuació de restauració fluvial, analitzant l'evolució del paisatge fluvial després dels projectes de recuperació. Identificar les espècies més importants de la vegetació riberenca. Calcular l'índex QBR de qualitat de l'espai fluvial. Constatar l'evolució de les dades de qualitat del riu Tenes al llarg del temps.

 

Descripció breu de l'activitat

L'activitat es planteja com un recorregut d'un tram del riu Tenes, en el qual es visita una zona on s'ha realitzat un projecte de restauració. Durant l'itinerari els alumnes poden tenir l'oportunitat d'observar diferents espècies de ribera.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

Postobligatoris. Batxillerat

 

Temporalització

Durada 3 hores

Calendari Preferible a la primavera o l’estiu

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup 25

Horari de l'activitat Horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat Itinerant pel riu

Organització Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs

Nom de la persona de contacte Israel Molinero

Correu electrònic de la persona de contacte apren@apren.cat

Preu Gratuït

 

Observacions

Activitat nova

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat