Recerca del medi aquàtic a Can Cabanyes

 

Àrea de l'activitat 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat Visita amb taller

 

Objectiu de l'activitat

Conèixer la funció autodepuradora del riu.
Conèixer les fonts de contaminació del riu i les possibles conseqüències.
Identificar la funció de les instal·lacions de depuració d’aigües residuals.
Observar, descriure i identificar alguns dels éssers vius que habiten al medi aquàtic de Can Cabanyes i les seves característiques.
Conèixer el paper dels bioindicadors d’alguns organismes.

 

Descripció breu de l'activitat

L’activitat consisteix en una sortida de camp a l’espai de Can Cabanyes, que serà conduïda per dos monitors experts. L’estudi del riu Congost al tram de Can Cabanyes es fa a partir de l’observació d’ocells, i el mostreig i la identificació d’organismes aquàtics, de plantes...
S'utilitzaran claus dicotòmiques i s'analitzarà el problema de les espècies invasores.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO. Batxillerat. Cicles formatius de grau mitjà

 

Temporalització

Durada 3 hores i 30 minuts

Calendari Dilluns, dimecres i divendres d'octubre i novembre i d'abril i maig.

 

Organització de l'activitat

Nombre d'alumnes per grup 1 grup classe (1 monitor per cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat de 9.30 a 13 h

Lloc on es desenvolupa l'activitat Can Cabanyes

Organització Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte escolesvalles@acgranollers.cat

Preu: 4 € per alumne 

 

Observacions

Material: carpeta i llapis
Recomanació: per horari escolar i en cas que haguéssin de ser dos grups, és recomanable fer la sortida d'un dia i quedar-se a dinar a Can Cabanyes.
Aquesta activitat forma part d’un recull d’activitats d’educació ambiental sobre l’espai natural de Can Cabanyes. Podeu consultar aquest i altres recursos al web: http://www.museugranollersciencies.org/cabanyes.

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers 

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat