Quant consumim? Estalvi energètic i consum responsable

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L'energia

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Prendre consciència del consum energètic en el nostre dia a dia. Adquirir hàbits de consum sostenible. Conèixer els models de desenvolupament de societats en transició. 

CompetènciesConseqüències de l’ús inadequat de l’energia i impactes sobre el medi.Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global. Coneixements i eines per ubicar-se en l’entorn on viu l’alumne, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. 

 

 

Descripció breu de l'activitat:

Activitat prèvia

Facilitarem a l'escola comptadors de consum elèctric per tal que alguns dels participants al taller els puguin instal·lar a casa seva durant la setmana prèvia a venir a la fàbrica, per tal de registrar mesuraments. Si pot ser han d’endollar-los en aparells d’alt consum com el frigorífic, l’assecadora o el renta-vaixelles, i fer lectures de consum quan funcionen per unitat de temps i després de la setmana sumar els consums acumulats.

Es poden registrar les dades amb la fitxa: estalviar energía a casa

L'activitat

Visualitzarem fragment d'un programa, on posem especial èmfasi en quantes bombetes tenim a casa i quins són els espais on es consumeix principalment l'energia de la casa: electrodomèstics blancs i calefacció. A continuació es farà una visita a la tèrmica i es treballaran les quantitats de carbó i gas que eren necessàries per tal de fer-la funcionar i es compararan amb les dades que són necessàries a casa seva.

Finalment, anirem a una sala on treballarem amb les dades (factures, comptadors, qüestionari fitxa, calculadora energètica….). Treballarem en unitats energètiques i monetàries (cost Kwh, consum, lloguer comptadors, impostos…etc). S’observarà les fonts primàries d’on ve l’energia segons la factura.

Es calcularan les emissions per llar segons la calculadora energètica i es compararan les xifres de la Tèrmica amb els consums actuals de les llars i la indústria amb els objectius que s’han fixat les societats: el pla d’energia sostenible de Granollers i les societats en transició.

Es presentarà i repartirà entre els assistents el joc de societats en transició de l’agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament per a que ho juguin(2-4 jugadors) allí, a casa o a l’escola. Es presentaran iniciatives de societats en transició, com la de Granollers en transició i la de les autoritats locals 20-20-20 (pacte d’Alcaldes).

 

 

Activitat poserior

El bloc del Pla d’Energia sostenible de Granollers

L’exposició Actuem amb energia consta de 5 àmbits que van introduint gradualment els diferents conceptes sobre l’energia: aspectes generals, dades i curiositats sobre l’ús i el consum, i accions per a l’estalvi energètic a Catalunya i a la província de Barcelona. Disposa d’un dossier educatiu per a treballar el contingut.

Ves al enllaç [PDF] de l’exposició

Ves al enllaç [PDF] de la guia didàctica

 

Juga amb l’agenda escolar 2013/2014 del medi ambient i el desenvolupament al (falten enllaços de la nova agenda):

Passaparaula de l’energia

Ciutats en transició

 

Societats en transició

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

ESO i Cicles formatius

 

Temporalització:

Durada 1 hora i 30 minuts

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup Grup classe

Horari de l'activitat De dilluns i dimecres de 9.30 h i 11 h

Lloc on es desenvolupa l'activitat La Tèrmica, a Roca Umbert

Organització Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Nom de la persona de contacte Ester Prat

Correu electrònic de la persona de contacte rocaumbert@rocaumbert.cat

Preu 2,5€ per alumne

Activitat oberta a grups de fora de Granollers

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat