Els petits més grans

+
Foto: Robert Ramos

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Visita amb espectacle

 

Objectiu de l'activitat:

 

Aprendre a observar l’entorn natural.

Descobrir el món dels insectes.

Establir les relacions entre els insectes i el medi en què viuen.

Establir les relacions entre els insectes i les persones.

 

Descripció breu de l'activitat:

 

L’observació de les coses i animalons més petits ens porta a fer-nos preguntes senzilles com ara:

Perquè existeix el pugó?”

Aquest ha estat el començament del projecte d’Artristras Teatre i Ambidees. Solucions ambientals. 

Els petits més grans són un seguit de narracions curtes amb titelles, actors i objectes animats amb la finalitat de divulgar la relació entre els insectes, protagonistes d’aquestes històries, així com de la necessitat de la convivència i coexistència d’aquests animalons amb les persones.

Un cop acabada la representació teatral es podrà fer una petita visita comentada de mitja hora a l’exposició temporal sobre escarabats del Museu.

 

 

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

P3, P4 i P5 d'Educació Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n) d'Educació primària

 

Temporalització:

Durada: espectacle: 1 hora. Visita exposició: 30 minuts

 

 

Calendari:  3r trimestre del curs escolar (a concretar)

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe

Horari de l'activitat: A concretar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Museu de Ciències Naturals La Tela

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.com

Preu: 6 € per alumne

 

Observacions:

Sessió de titelles amb visita a l'exposició d'escarbats del mateix Museu.

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat