L'estació meteorològica

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.1. L'atmosfera

Tipus d'activitat: Visita amb taller

 

Objectiu de l'activitat:

Conèixer de manera pràctica la funció i els aparells d'una estació meteorològica.

 

Descripció breu de l'activitat:

Aquesta estació forma part de la xarxa oficial d'estacions meteorològiques de l’Instituto Nacional de Meteorología. La visita consisteix en un repàs pràctic de la funció i els aparells d'una estació meteorològica: el penell, l'anemòmetre, l'heliògraf, els termòmetres, el pluviòmetre, etc. Es recullen les dades bàsiques del dia i es comenten les funcions d'una estació meteorològica.

S'experimentarà amb l'anemòmetre de mà (vent fort i vent fluix) i fent pluja per veure com es llegeix el pluviòmetre (un dia amb molta pluja i un dia amb poca pluja).

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

3r Educació primària, 4t Educació primària, 5è Educació primària, 6è Educació primària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO. PQPI, Postobligatoris. Batxillerat, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau mitjà, Postobligatoris. Cicle formatiu de grau superior, Postobligatoris. Altres estudis per a més grans de 16 anys, Escola d'adults

 

Temporalització:

Durada: 1 hora i 30 minuts

Calendari: de dilluns a divendres del curs escolar

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat: en horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Estació Meteorològica (pati del Centre Vallès, carrer de Veneçuela, s/núm.)

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.cat

 Preu: 2,50 € per alumne

 

Observacions:

Material: cal dur carpeta i llapis
Observacions: Podeu consultar les dades meteorològiques diàries al web: www.museugranollersciencies.org/meteoweb/

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

 

Sol·licita aquesta activitat