Els incendis no es fan sols

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

- Conèixer les causes dels incendis forestals.

- Participar de forma col·lectiva en la presa de decisions.

- Entendre la importància de la prevenció i gestió del territori en la lluita antiincendis.

- Adquirir l’hàbit de no dur a terme pràctiques de risc en matèria d'incendis al bosc.

 

Descripció breu de l'activitat:

Té format de joc, que es juga per grups, sobre un taulell de gran format i on s’han de resoldre proves de memòria, d’atenció, de reconeixement d’imatges ... relacionades amb les causes dels incendis forestals i en el que s’utilitza un PowerPoint per plantejar-les i per a recollir les solucions en forma d’imatges, noms, frases, sopes de lletres ... En el taulell desplegable hi ha dibuixat un gràfic de sectors amb les causes més importants d’incendis forestals, inicialment amagades, però que s’aniran descobrint a mida que els grups que van avançant pel taulell amb un dau van superant les proves que se’ls plantegen respecte a les diferents causes.

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

3r Educació primària, 4t Educació primària, 5è Educació primària, 6è Educació primària

 

Temporalització:

Durada: 90 minuts

Calendari: Curs escolar.

 

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: 20-25

Horari de l'activitat: Horari escolar

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Aula

L'organitza: Aprèn, Serveis Ambientals

Nom de la persona de contacte: Sílvia March

Correu electrònic de la persona de contacte: apren@apren.cat

Preu: 40 € per grup

 

Observacions:

Per poder passar la presentació PowerPoint cal: un canó, una pantalla i un ordinador. En el cas de que el centre no en disposi, el nostre equip pot portar el canó i el portàtil.

 

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat