Fes-te productor d'energia amb el sol

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.3. L'energia

Tipus d'activitat: Taller- visita guiada

 

Objectiu de l'activitat

- Prendre consciència de l’elevat consum energètic en la vida quotidiana.

- Identificar les diferents fonts d’energia que s'utilitzen en la societat.

- Diferenciar entre les fonts d'energia renovables i no renovables.

- Donar a conèixer la relació entre el consum d’energia provinent de fonts no renovables i el canvi climàtic.

- Conèixer l'ús de l'energia solar, com una font d'energia renovable.

 

Descripció breu de l'activitat

Els primers combustibles que es van utilitzar a la Tèrmica van ser el carbó i el fuel, altament contaminants. I si haguessin sabut que el sol és una font d’energia? L’haurien utilitzat per no contaminar tant? Què podem fer nosaltres amb el sol? Aquesta activitat està formada per una visita a la Tèrmica de Roca Umbert on s’experimentarà amb una cuina solar i un taller on es realitzarà un escalfador o un forn termosolar. S’ofereix la possibilitat de fer aquesta activitat en anglès.

Nivell educatiu al qual s'adreça

ESO i Postobligatòria

 

Temporalització:

 

Durada 1 hora i 30 minuts (1 hora de tallers a l'aula + 30 minuts de visita a la Tèrmica)

Calendari Tot el curs escolar

 

Organització de l'activitat:

 

Nombre d'alumnes per grup 30 màxim

Horari de l'activitat: lectiu

Lloc on es desenvolupa l'activitat La Tèrmica, a Roca Umbert

Organització Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Nom de la persona de contacte Sandra Arisa

Correu electrònic de la persona de contacte activitatseducatives@rocaumbert.cat

Preu  62 € per grup /Visita gratuïta per escoles de Granollers

 

Observacions:

Activitat coorganitzada amb la Biblioteca de Roca Umbert..

Material complementari:

- Dossier per alumnes

- Dossier per mestres

Activitat oberta a grups de fora de Granollers