Animals

+
Foto: MDGCCNN

 

Àrea de l'activitat: 2. Ciències naturals i medi ambient. 2.5. Espais naturals i biodiversitat

Tipus d'activitat: Taller

 

Objectiu de l'activitat:

Entendre el concepte de biodiversitat. Conèixer alguns dels animals que conviuen amb nosaltres. Estudiar com són, què fan, el seu cicle vital. 

Descripció breu de l'activitat:

Es podrà escollir entre un grup dels animals següents:

Papallones

Activitat per a conèixer el món de les papallones: el cicle vital, la biologia i la diversitat d’espècies. Aprendre a diferenciar entre papallones diürnes i nocturnes. Al laboratori, s’observaran amb la lupa binocular: les escates, els colors, les antenes i l’aparell bucal de les papallones.

Ratpenats

Fan por els ratpenats perquè surten a la nit? Perquè diuen que xuclen sang? Activitat per a conèixer el món dels ratpenats: com són, on viuen, què mengen, com s’estudien i què es fa per a conservar-los. Aprendrem que aquests animals no són com ens expliquen moltes llegendes.

Tortugues

Hi ha tortugues d’aigua i tortugues de terra. Són iguals? Mengen igual? Què passa quan s’introdueixen tortugues d’un altre país i es converteixen en invasores? Estudiarem les tortugues de la bassa i les seves closques.

Mamífers de la comarca (el porc senglar, el toixó, la geneta, la guineu i l'eriçó)

Activitat per a conèixer alguns dels mamífers comuns a la comarca: el porc senglar, el toixó, la geneta, la guineu i l’eriçó. S’estudiran a través de les pells, les petjades...

Marietes
Les marietes són escarabats, activitat per a conèixerel món dels escarabats i particularment les marietes:el cicle vital, la biologia i la diversitat d’espècies. Al laboratori, s’observaran amb la lupa binocular.

 

 

Nivell educatiu al qual s'adreça:

P3, P4 i P5 d'Educació Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n) d'Educació primària

 

Temporalització:

Durada: 1 hora i 30 minuts

 Calendari: de dilluns a divendres en horari escolar

Organització de l'activitat:

Nombre d'alumnes per grup: Grup classe (1 monitor cada 15 alumnes)

Horari de l'activitat: Dilluns, dimecres i divendres

Lloc on es desenvolupa l'activitat: Museu de Ciències Naturals La Tela

L'organitza: Museu de Granollers Ciències Naturals La Tela

Nom de la persona de contacte: Fundació AC - Carme Bonada

Correu electrònic de la persona de contacte: escolesvalles@acgranollers.com

Preu: 2,5 € per alumne

 

Observacions:

 

Activitat oberta a grups de fora de Granollers:

 

 

Sol·licita aquesta activitat