Programes de qualificació professional inicial (PQPI)

02/05/2012

Programes de qualificació professional inicial (PQPI)

1)      Què són?

Els programes de qualificació professional inicial tenen per objectiu que tots  els alumnes assoleixin competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1 dins l'estructura actual del catàleg nacional de qualificacions professionals i de la formació professional (ICQP), com també que tinguin la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria i ampliïn les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els diferents ensenyaments.

La finalitat d'aquests programes  és, doncs, proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés.

2)      Qui  hi pot accedir?

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) estan dirigits  als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), i han de tenir coma mínim  16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i preferentment menys de 21 anys.

3)      Quant de temps dura? Com s’organitza?

Un PQPI té una durada d’un curs acadèmic  (mòduls A i B).

S’organitza en tres mòduls:

Mòdul A (formació professional específica). Ajuda a millorar les competències d’un perfil professional concret corresponent a una qualificació professional de nivell 1 reconeguda en el catàleg de qualificacions professionals (ICQP)

Mòdul B (formació general). Permet adquirir o millorar determinades capacitats bàsiques dels ensenyaments generals

Mòdul C (voluntari). S’adreça a l’obtenció del títol del graduat en ESO.

4)      Faré pràctiques a l’empresa?

Sí. El programa inclou una formació tutoritzada de 220 hores en centres de treball.

 5)      Quina titulació obtindré?

-          Certificat  acadèmic, que permetrà l’accés als CFGM si l’alumne supera els mòduls obligatoris del PQPI

-          Certificat de professionalitat de nivell 1, si l’alumne supera els mòduls professionals específics corresponents (superi o no els mòduls obligatoris del PQPI)

-          Certificat  acadèmic on constaran els mòduls professionals que ha superat, en cas que no superi els mòduls obligatoris del PQPI

 

6)      Quines sortides m’ofereix?

Entrar al món laboral amb el certificat de competències professionals de nivell 1.

Seguir estudiant: els alumnes que superin els mòduls obligatoris del PQPI podran accedir directament als CFGM. Si no superen els mòduls obligatoris i es presenten a les proves d’accés, ho podran fer per la via ordinària.

 

A Catalunya l’oferta d’aquests programes està organitzada en 14 àmbits i 27 perfils professionals, relacionats amb les famílies professionals i les especialitats de la formació professional de grau mitjà i superior.

A la ciutat de Granollers, aquesta oferta es concreta en 9 perfils professionals de 7 àmbits diferents

Administració i gestió:

        On el puc estudiar?

         EDUCEM

         Escola Pia de Granollers

 

Comerç i màrqueting:

       On el puc estudiar?

       PQPI-PTT Granollers Centre Vallès


Electricitat i mecànica:

       On el puc estudiar?

       PQPI-PTT Granollers Centre Vallès

 

Electricitat i electrònica:

       On el puc estudiar?

        Escola Pia de Granollers

 

Imatge personal:

        On el puc estudiar?

        Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi

        Centre de formació i Perfeccionament de la Imatge SCP


       On el puc estudiar?

       Centre de Formació de Perruqueria i Estètica Parc Estudi

       Centre de formació i Perfeccionament de la Imatge SCP

 

 

Informàtica i comunicacions:

        On el puc estudiar?

        EDUCEM

 

 

Transport i manteniment de vehicles:

        On el puc estudiar?

        Escola Pia de Granollers

 

Hoteleria i turisme:

       On el puc estudiar?

       PQPI-PTT Granollers Centre Vallès

 

Tornar a l’inici de la Guia de la Formació Professional de Granollers