Publicades les llistes amb les places assignades a les activitats del Fes-te l'estiu

Entre el 23 i el 27 de maig es podrà sol·licitar modificacions en les condicions de la plaça assignada que ha estat comunicada a les famílies. Les peticions s'hauran de fer enviant un correu electrònic a festelestiu@ajuntament.granollers.cat, especificant el número d'inscripció i el nom de la nena o el nen inscrit. Recordeu que la inscripció o matrícula es pot fer per Internet entre el 31 de maig i el 7 de juny o presencialment entre el 3 i el 5 de juny, a l'OAC.

Avui s'han fet públiques les llistes amb la informació provisional de les places assignades a cada activitat del Fes-te l'estiu. Les llistes es podran consultar també a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà, al Servei d'Educació i en aquesta mateixa pàgina web. Tothom que hagi facilitat una adreça de correu electrònic en rebrà un, amb la informació de la plaça assignada i el cost de l’activitat en funció dels serveis demanats. En l'apartat "Documents adjunts" d'aquesta mateixa pàgina web trobareu també el llistat de les persones admeses dels Itineraris Gra

La inscripció s’haurà de formalitzar entre el 31 de maig i el 7 de juny, si es fa amb tràmit electrònic. 

Per fer-ho caldrà:

 fer efectiu el rebut amb l'import corresponent.

  • signar digitalment el document de matrícula que s'ha rebut per correu electrònic. Les dades de la persona que signarà digitalment han de correspondre a les de la personaque ha fet la sol·licitud de la plaça, i hauran de ser de la mare, del pare o la tutora o tutor legal de l'infant que farà les activitats. No seran considerats com a vàlids en aquest tràmit els documents que s’enviïn amb la signatura feta a mà i posteriorment digitalitzats.

  • escanejar o fotografiar el llibre de família o partida de naixement.

  • enviar a festelestiu@ajuntament.granollers.cat un correu on s'adjunti la documentació següent: el document de matrícula signat digitalment, el comprovant d'haver fet el pagament i l'arxiu del llibre de família o partida de naixement on aparegui la nena o el nen que participarà a les activitats i els seus progenitors o tutors.

 

SI ES FA PRESENCIALMENT

Entre el 3 i el 5 de juny es formalitzaran les matrícules a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) situada al carrer de Sant Josep, 7, en horari de 8.30 h a 19 h ininterrompudament. El telèfon de l'OAC és el 010 o el 93 842 66 10, si truqueu de fora de Granollers.

Caldrà que la mateixa persona que hagi fet la sol·licitud de la plaça presenti a la persona que faci l'atenció la documentació següent:

  •  original del document d'identitat
  • original del llibre de família o de la partida de naixement

  • comprovant d'haver fet el pagament de les taxes corresponents

  • Fotocòpia de la targeta sanitària de la filla o el fill inscrits a l'activitat

 

Per fer el tràmit en persona heu de tenir en compte que:

  •  En arribar a l'OAC haureu de treure un número en el gestor de cues per ser atesos. A l'aparell que els subministra, trobareu un botó específic pel tràmit FES-TE L'ESTIU.
  • Calculeu que el temps d’atenció personalitzada per a aquest tràmit pot ser d'entre 5 i 10 minuts aproximadament, a banda de l'espera en funció del número que obtingueu al gestor de cues.