Normativa relativa al sector del comerç

Aquest apartat fa referència a tota aquella normativa vigent relacionada amb el comerç

REGULACIÓ COMERCIAL - COMERÇ

Horaris comercials

El nombre d'hores setmanals en què els establiments comercials poden romandre oberts és de 75 h (com a màxim), de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar diumenges i festius no especificament autoritzats.

Així mateix, tenint en compte la conciliació familiar, s'estableix que no podran romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda els mesos d'octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21 h i les 6 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 22 a les 7 h.

Altres obligacions

Publicitat de l’horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l’horari d’obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d’exhibir l’horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l’exterior de l’establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar el seu horari de tancament a les 20 h, i els dies 25 de desembre, i 1 de gener han de romandre tancats.

Excepcions generals 

Calendari d'obertura comercial autoritzada en diumenges i festius 2018 per a tots els comerços

7 de gener

1 de juliol

15 d'agost*

12 d'octubre

1 de novembre

6,8,16,23 i 30* de desembre

* Els dies 15 d'agost i 30 de desembre són els dos festius d'obertura comercial addicionals, a tot el municipi de Granollers, acordats per les associacions de comerciants, en virtut de l'aplicació de la Llei 18/2017, de 1 d'agost, de comerç, serveis i fires i l'Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l'any 2018 i 2019.

Calendari d'obertura comercial autoritzada en diumenges i festius 2019 per a tots els comerços

13 de gener

7 de juliol

12 d'octubre

1, 6, 8, 15 i 22 de desembre

* Queda pendent designar i sol·licitar els dos festius addicionals que permet la Llei 3/2014 per a l'any 2019.

Enllaç a la Guia pràctica dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya

 

 REGULACIÓ COMERCIAL - CONSUM i DRETS LINGÜÍSTICS