Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional

S'adreça a les persones que necessiten d’una preparació per presentar-se a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

El curs prepara tant la part sociolingüística (llengua catalana, castellana, ciències socials i llengua estrangera) i la part científica, tecnològica i matemàtica.

Per a més informació consulteu la web del Departament d'Educació.