Pla Educatiu d'Entorn

Proposta educativa amb instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

És un lideratge compartit, a nivell local, de l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament, amb la participació de les entitats cíviques del territori.

Destinat a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa , però amb una especial sensibilitat als sectors més desfavorits té com objectiu principal, l’autonomía i el desenvolupament en el marc d’una societat catalana plural i el foment de la cohesió social.

 

Projectes que formen part els podeu trobar a l'apartat de Projectes i Activitats identificats amb les sigles PEE