Horari i calendari d’obertura comercial

El nombre d'hores setmanals en què els establiments comercials poden romandre oberts és de 75 h (com a màxim), de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar les diumenges i festius no específicament autoritzats.

Així mateix, tenint en compte la conciliació familiar, s'estableix que no podran romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda els mesos d'octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21 i les 6 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 22 a les 7 h.

D’altra banda, a Catalunya el comerç en general pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l’any, d’acord al calendari que fixa la Generalitat, més dos festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

Festius d’obertura comercial autoritzada a Granollers l’any 2019:

● 13 de gener

● 7 de juliol

● 15 d’agost (*)

● 12 d’octubre

● 1, 6, 8, 15, 22 i 29(*) de desembre

(*) el 15 d’agost i el 29 de desembre són els dos festius d'obertura de caràcter local pel municipi de Granollers.

 Festius d’obertura comercial autoritzada a Granollers l’any 2020:

● 5 i 12 de gener

● 5 de juliol

● 15 d’agost 

● 12 d’octubre

● 6, 8 (*), 13, 20 i 27(*) de desembre

(*) el 8 i el 27 de desembre són els dos festius d'obertura de caràcter local pel municipi de Granollers.

 

Enllaç a la Guia pràctica dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya